Adres korespondencyjny Oddziału Krotoszyn:
Adrian Kokot
63-700 Krotoszyn ul. Osadnicza 56
telefon: 504241867
mail: a_kokot@poczta.onet.pl
Osoba odpowiedzialna za wypuszczanie gołębi z miejscowości Krotoszyn :
Ireneusz Grobelny 516510522
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczania gołębi w Krotoszynie :
51o 42' 25,5" N
17o 27' 18,5" E


Barcelona

@@@@@@@@@ LOT MIĘDZYNARODOWY  BARCELONA
koledzy z naszego oddzia
łu zdobywali następujące nagrody:

 

2012

1. Lech i Pawe
ł Mielcarek                 PL-413-06-8194          27 miejsce w Polsce
2. Andrzej Stanis
ławski                     PL-035-07-5729          68 miejsce w Polsce
3. J
ózef Wyrembelski                        PL-0413-05-5497        86 miejsce w Polsce

2013

1. Dariusz J
ózef Krenz                      PL-0413-08-2267           2 miejsce w Polsce
2. Lech i Pawe
ł Mielcarek                 PL-0413-06-8194           9 miejsce w Polsce
3. J
ózef Wyrembelski                      PL-0413-05-5497          41 miejsce w Polsce

2014

1. Maciejewscy-Wosiek        PL-0413-09-11035             4 miejsce w Polsce
2. Zbigniew Wo
źny               PL-0413-08-13644             10 miejsce w Polsce
3. A.H.M. Ja
ńczak                  PL-0413-08-8955               14 miejsce w Polsce

4. Dariusz i Józef Krenz         PL-0413-08-2276               15 miejsce w Polsce

5. Jan Heliński                        PL-0413-10-39                    24 miejsce w Polsce

6. Stanisław Lis                     PL-0413-03-174                  32 miejsce w Polsce

7. Łukasz Przybylak              PL-413-10-8708                  39 miejsce w Polsce

8. Henryk Grobelny               PL-0413-07-15179             71 miejsce w Polsce

9. Krzysztof Woźny &           PL-0413-09-11598             75 miejsce w Polsce

    Henryk Wróbel

10. Szopiński Zdzisław          PL-0413-08-13813             77 miejsce w Polsce

11. Adrian & Krystian Gaszek     PL-0417-08-5337         104 miejsce w Polsce

12. Krzysztof Woźny &        PL-0413-09-12439          107 miejsce w Polsce

       Henryk Wróbel

      

2015  

1. Maciejewscy-Wosiek        PL-0413-09-11035             2 miejsce w Polsce
2. Krzysztof Florkowski
        PL-0413-09-12754             17 miejsce w Polsce
3. Lis Zbigniew & Łukasz
      PL-0413-09- 402                32 miejsce w Polsce 
4. Pauliński Łukasz                PL-0413-10- 4015              49 miejsce w Polsce


2016 LOT NARODOWY

1. Krzysztof Florkowski         PL-0413-09-12754              2 miejsce w Polsce
2. TEAM LIS                           PL-0413-12-15963              4 miejsce w Polsce
 

    


© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL